ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2023-01-28 17:20:00
20230128-208
Draw result
0 1 0 0 7
Draw time 2023-01-28 17:15:00
20230128-207
Draw result
2 6 9 3 9
Draw time 2023-01-28 17:10:00
20230128-206
Draw result
7 5 7 4 4
Draw time 2023-01-28 17:05:00
20230128-205
Draw result
0 0 7 8 8
Draw time 2023-01-28 17:00:00
20230128-204
Draw result
0 8 3 7 4

การดำเนินการของเกมส์