ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-12-08 13:45:00
20211208-165
Draw result
24705
Draw time 2021-12-08 13:40:00
20211208-164
Draw result
06849
Draw time 2021-12-08 13:35:00
20211208-163
Draw result
42020
Draw time 2021-12-08 13:30:00
20211208-162
Draw result
19713
Draw time 2021-12-08 13:25:00
20211208-161
Draw result
64481
Draw time 2021-12-08 13:20:00
20211208-160
Draw result
11238
Draw time 2021-12-08 13:15:00
20211208-159
Draw result
07269
Draw time 2021-12-08 13:10:00
20211208-158
Draw result
63484
Draw time 2021-12-08 13:05:00
20211208-157
Draw result
94592
Draw time 2021-12-08 13:00:00
20211208-156
Draw result
00592

การดำเนินการของเกมส์