ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2024-03-01 01:35:00
20240301-19
Draw result
5 2 3 5 4
Draw time 2024-03-01 01:30:00
20240301-18
Draw result
2 5 6 3 4
Draw time 2024-03-01 01:25:00
20240301-17
Draw result
7 4 9 5 6
Draw time 2024-03-01 01:20:00
20240301-16
Draw result
1 5 6 6 7
Draw time 2024-03-01 01:15:00
20240301-15
Draw result
4 0 9 4 7
Draw time 2024-03-01 01:10:00
20240301-14
Draw result
8 9 1 8 8
Draw time 2024-03-01 01:05:00
20240301-13
Draw result
8 5 4 7 5
Draw time 2024-03-01 01:00:00
20240301-12
Draw result
6 3 7 4 1

การดำเนินการของเกมส์