ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-10-22 23:15:00
20211022-279
Draw result
99321
Draw time 2021-10-22 23:10:00
20211022-278
Draw result
28260
Draw time 2021-10-22 23:05:00
20211022-277
Draw result
41259
Draw time 2021-10-22 23:00:00
20211022-276
Draw result
76279

การดำเนินการของเกมส์