ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-07-28 20:50:00
20210728-250
Draw result
83777
Draw time 2021-07-28 20:45:00
20210728-249
Draw result
12127
Draw time 2021-07-28 20:40:00
20210728-248
Draw result
68796
Draw time 2021-07-28 20:35:00
20210728-247
Draw result
22763
Draw time 2021-07-28 20:30:00
20210728-246
Draw result
19295
Draw time 2021-07-28 20:25:00
20210728-245
Draw result
65200
Draw time 2021-07-28 20:20:00
20210728-244
Draw result
34086
Draw time 2021-07-28 20:15:00
20210728-243
Draw result
12743
Draw time 2021-07-28 20:10:00
20210728-242
Draw result
85008
Draw time 2021-07-28 20:05:00
20210728-241
Draw result
23997
Draw time 2021-07-28 20:00:00
20210728-240
Draw result
29064

การดำเนินการของเกมส์