ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2023-09-25 13:35:00
20230925-163
Draw result
5 0 5 7 8
Draw time 2023-09-25 13:30:00
20230925-162
Draw result
2 9 4 6 4
Draw time 2023-09-25 13:25:00
20230925-161
Draw result
5 9 6 3 4
Draw time 2023-09-25 13:20:00
20230925-160
Draw result
0 1 8 3 6
Draw time 2023-09-25 13:15:00
20230925-159
Draw result
9 2 9 9 2
Draw time 2023-09-25 13:10:00
20230925-158
Draw result
0 2 3 3 1
Draw time 2023-09-25 13:05:00
20230925-157
Draw result
5 1 7 6 7
Draw time 2023-09-25 13:00:00
20230925-156
Draw result
7 3 1 0 1

การดำเนินการของเกมส์