ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-01-26 00:00:00
20220125-288
Draw result
71918
Draw time 2022-01-26 00:15:00
20220126-3
Draw result
07835
Draw time 2022-01-26 00:10:00
20220126-2
Draw result
63884
Draw time 2022-01-26 00:05:00
20220126-1
Draw result
26751

การดำเนินการของเกมส์