ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2023-12-05 12:40:00
20231205-152
Draw result
4 7 3 0 7
Draw time 2023-12-05 12:35:00
20231205-151
Draw result
7 7 1 8 6
Draw time 2023-12-05 12:30:00
20231205-150
Draw result
7 8 9 7 6
Draw time 2023-12-05 12:25:00
20231205-149
Draw result
4 9 2 5 4
Draw time 2023-12-05 12:20:00
20231205-148
Draw result
6 5 0 5 6
Draw time 2023-12-05 12:15:00
20231205-147
Draw result
4 3 7 8 5
Draw time 2023-12-05 12:10:00
20231205-146
Draw result
4 1 1 1 3
Draw time 2023-12-05 12:05:00
20231205-145
Draw result
2 3 3 9 5
Draw time 2023-12-05 12:00:00
20231205-144
Draw result
6 3 1 7 9

การดำเนินการของเกมส์