ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2020-11-25 18:10:00
20201125-218
Draw result
34104
Draw time 2020-11-25 18:05:00
20201125-217
Draw result
93469
Draw time 2020-11-25 18:00:00
20201125-216
Draw result
84677

การดำเนินการของเกมส์