ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-21 03:30:00
20210921-42
Draw result
00497
Draw time 2021-09-21 03:25:00
20210921-41
Draw result
70034
Draw time 2021-09-21 03:20:00
20210921-40
Draw result
25305
Draw time 2021-09-21 03:15:00
20210921-39
Draw result
62943
Draw time 2021-09-21 03:10:00
20210921-38
Draw result
62639
Draw time 2021-09-21 03:05:00
20210921-37
Draw result
95667
Draw time 2021-09-21 03:00:00
20210921-36
Draw result
00119

การดำเนินการของเกมส์