ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2023-06-05 13:55:00
20230605-167
Draw result
2 5 4 2 3
Draw time 2023-06-05 13:50:00
20230605-166
Draw result
6 0 3 8 1
Draw time 2023-06-05 13:45:00
20230605-165
Draw result
5 2 6 6 8
Draw time 2023-06-05 13:40:00
20230605-164
Draw result
0 8 2 7 5
Draw time 2023-06-05 13:35:00
20230605-163
Draw result
2 9 3 0 4
Draw time 2023-06-05 13:30:00
20230605-162
Draw result
8 0 0 8 9
Draw time 2023-06-05 13:25:00
20230605-161
Draw result
2 1 1 9 8
Draw time 2023-06-05 13:20:00
20230605-160
Draw result
9 7 9 0 3
Draw time 2023-06-05 13:15:00
20230605-159
Draw result
4 1 5 8 7
Draw time 2023-06-05 13:10:00
20230605-158
Draw result
1 6 3 0 6
Draw time 2023-06-05 13:05:00
20230605-157
Draw result
1 8 5 4 5
Draw time 2023-06-05 13:00:00
20230605-156
Draw result
9 5 4 1 9

การดำเนินการของเกมส์