ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-12-08 14:44:00
20211208-884
Draw result
16932
Draw time 2021-12-08 14:43:00
20211208-883
Draw result
102176
Draw time 2021-12-08 14:42:00
20211208-882
Draw result
511429
Draw time 2021-12-08 14:41:00
20211208-881
Draw result
847119
Draw time 2021-12-08 14:40:00
20211208-880
Draw result
89125
Draw time 2021-12-08 14:39:00
20211208-879
Draw result
127103
Draw time 2021-12-08 14:38:00
20211208-878
Draw result
18293
Draw time 2021-12-08 14:37:00
20211208-877
Draw result
16352
Draw time 2021-12-08 14:36:00
20211208-876
Draw result
610143
Draw time 2021-12-08 14:35:00
20211208-875
Draw result
576119
Draw time 2021-12-08 14:34:00
20211208-874
Draw result
918611
Draw time 2021-12-08 14:33:00
20211208-873
Draw result
749211
Draw time 2021-12-08 14:32:00
20211208-872
Draw result
1171109
Draw time 2021-12-08 14:31:00
20211208-871
Draw result
1142910
Draw time 2021-12-08 14:30:00
20211208-870
Draw result
52761
Draw time 2021-12-08 14:29:00
20211208-869
Draw result
310426
Draw time 2021-12-08 14:28:00
20211208-868
Draw result
613710
Draw time 2021-12-08 14:27:00
20211208-867
Draw result
382109
Draw time 2021-12-08 14:26:00
20211208-866
Draw result
119845
Draw time 2021-12-08 14:25:00
20211208-865
Draw result
346119
Draw time 2021-12-08 14:24:00
20211208-864
Draw result
82915
Draw time 2021-12-08 14:23:00
20211208-863
Draw result
147611
Draw time 2021-12-08 14:22:00
20211208-862
Draw result
108491
Draw time 2021-12-08 14:21:00
20211208-861
Draw result
62185
Draw time 2021-12-08 14:20:00
20211208-860
Draw result
68254
Draw time 2021-12-08 14:19:00
20211208-859
Draw result
824113
Draw time 2021-12-08 14:18:00
20211208-858
Draw result
932114
Draw time 2021-12-08 14:17:00
20211208-857
Draw result
18946
Draw time 2021-12-08 14:16:00
20211208-856
Draw result
451103
Draw time 2021-12-08 14:15:00
20211208-855
Draw result
1621110
Draw time 2021-12-08 14:14:00
20211208-854
Draw result
894112
Draw time 2021-12-08 14:13:00
20211208-853
Draw result
9114105
Draw time 2021-12-08 14:12:00
20211208-852
Draw result
57918
Draw time 2021-12-08 14:11:00
20211208-851
Draw result
1085611
Draw time 2021-12-08 14:10:00
20211208-850
Draw result
27639
Draw time 2021-12-08 14:09:00
20211208-849
Draw result
810237
Draw time 2021-12-08 14:08:00
20211208-848
Draw result
35468
Draw time 2021-12-08 14:07:00
20211208-847
Draw result
1110512
Draw time 2021-12-08 14:06:00
20211208-846
Draw result
724111
Draw time 2021-12-08 14:05:00
20211208-845
Draw result
68491
Draw time 2021-12-08 14:04:00
20211208-844
Draw result
139211
Draw time 2021-12-08 14:03:00
20211208-843
Draw result
4110117
Draw time 2021-12-08 14:02:00
20211208-842
Draw result
7106112
Draw time 2021-12-08 14:01:00
20211208-841
Draw result
87534
Draw time 2021-12-08 14:00:00
20211208-840
Draw result
52819

การดำเนินการของเกมส์