ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2020-11-25 19:07:00
20201125-1147
Draw result
111462
Draw time 2020-11-25 19:06:00
20201125-1146
Draw result
8410113
Draw time 2020-11-25 19:05:00
20201125-1145
Draw result
210547
Draw time 2020-11-25 19:04:00
20201125-1144
Draw result
286105
Draw time 2020-11-25 19:03:00
20201125-1143
Draw result
53716
Draw time 2020-11-25 19:02:00
20201125-1142
Draw result
61725
Draw time 2020-11-25 19:01:00
20201125-1141
Draw result
1110627
Draw time 2020-11-25 19:00:00
20201125-1140
Draw result
38549

การดำเนินการของเกมส์