ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-10-23 00:00:00
20211022-1440
Draw result
97486
Draw time 2021-10-23 00:21:00
20211023-21
Draw result
851049
Draw time 2021-10-23 00:20:00
20211023-20
Draw result
1131026
Draw time 2021-10-23 00:19:00
20211023-19
Draw result
511492
Draw time 2021-10-23 00:18:00
20211023-18
Draw result
111594
Draw time 2021-10-23 00:17:00
20211023-17
Draw result
1111042
Draw time 2021-10-23 00:16:00
20211023-16
Draw result
28169
Draw time 2021-10-23 00:15:00
20211023-15
Draw result
910786
Draw time 2021-10-23 00:14:00
20211023-14
Draw result
534117
Draw time 2021-10-23 00:13:00
20211023-13
Draw result
571023
Draw time 2021-10-23 00:12:00
20211023-12
Draw result
118594
Draw time 2021-10-23 00:11:00
20211023-11
Draw result
314811
Draw time 2021-10-23 00:10:00
20211023-10
Draw result
271108
Draw time 2021-10-23 00:09:00
20211023-9
Draw result
1098113
Draw time 2021-10-23 00:08:00
20211023-8
Draw result
105971
Draw time 2021-10-23 00:07:00
20211023-7
Draw result
751039
Draw time 2021-10-23 00:06:00
20211023-6
Draw result
8711110
Draw time 2021-10-23 00:05:00
20211023-5
Draw result
146910
Draw time 2021-10-23 00:04:00
20211023-4
Draw result
105167
Draw time 2021-10-23 00:03:00
20211023-3
Draw result
19285
Draw time 2021-10-23 00:02:00
20211023-2
Draw result
231115
Draw time 2021-10-23 00:01:00
20211023-1
Draw result
26784

การดำเนินการของเกมส์