ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-01-26 01:07:00
20220126-67
Draw result
83649
Draw time 2022-01-26 01:06:00
20220126-66
Draw result
37428
Draw time 2022-01-26 01:05:00
20220126-65
Draw result
117452
Draw time 2022-01-26 01:04:00
20220126-64
Draw result
51237
Draw time 2022-01-26 01:03:00
20220126-63
Draw result
410136
Draw time 2022-01-26 01:02:00
20220126-62
Draw result
3101181
Draw time 2022-01-26 01:01:00
20220126-61
Draw result
821097
Draw time 2022-01-26 01:00:00
20220126-60
Draw result
3109117

การดำเนินการของเกมส์