ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-08-15 11:57:00
20220815-717
Draw result
19476
Draw time 2022-08-15 11:56:00
20220815-716
Draw result
935610
Draw time 2022-08-15 11:55:00
20220815-715
Draw result
1186103
Draw time 2022-08-15 11:54:00
20220815-714
Draw result
83217
Draw time 2022-08-15 11:53:00
20220815-713
Draw result
811549
Draw time 2022-08-15 11:52:00
20220815-712
Draw result
321115
Draw time 2022-08-15 11:51:00
20220815-711
Draw result
1011123
Draw time 2022-08-15 11:50:00
20220815-710
Draw result
5711210
Draw time 2022-08-15 11:49:00
20220815-709
Draw result
9114105
Draw time 2022-08-15 11:48:00
20220815-708
Draw result
610928
Draw time 2022-08-15 11:47:00
20220815-707
Draw result
2117410
Draw time 2022-08-15 11:46:00
20220815-706
Draw result
816311
Draw time 2022-08-15 11:45:00
20220815-705
Draw result
19827
Draw time 2022-08-15 11:44:00
20220815-704
Draw result
1056211
Draw time 2022-08-15 11:43:00
20220815-703
Draw result
8117310
Draw time 2022-08-15 11:42:00
20220815-702
Draw result
51329
Draw time 2022-08-15 11:41:00
20220815-701
Draw result
511194
Draw time 2022-08-15 11:40:00
20220815-700
Draw result
17938
Draw time 2022-08-15 11:39:00
20220815-699
Draw result
571091
Draw time 2022-08-15 11:38:00
20220815-698
Draw result
68541
Draw time 2022-08-15 11:37:00
20220815-697
Draw result
74365
Draw time 2022-08-15 11:36:00
20220815-696
Draw result
46512
Draw time 2022-08-15 11:35:00
20220815-695
Draw result
54381
Draw time 2022-08-15 11:34:00
20220815-694
Draw result
27953
Draw time 2022-08-15 11:33:00
20220815-693
Draw result
961032
Draw time 2022-08-15 11:32:00
20220815-692
Draw result
1181041
Draw time 2022-08-15 11:31:00
20220815-691
Draw result
824611
Draw time 2022-08-15 11:30:00
20220815-690
Draw result
113417
Draw time 2022-08-15 11:29:00
20220815-689
Draw result
49651
Draw time 2022-08-15 11:28:00
20220815-688
Draw result
498116
Draw time 2022-08-15 11:27:00
20220815-687
Draw result
532610
Draw time 2022-08-15 11:26:00
20220815-686
Draw result
810971
Draw time 2022-08-15 11:25:00
20220815-685
Draw result
1018311
Draw time 2022-08-15 11:24:00
20220815-684
Draw result
793101
Draw time 2022-08-15 11:23:00
20220815-683
Draw result
358610
Draw time 2022-08-15 11:22:00
20220815-682
Draw result
107814
Draw time 2022-08-15 11:21:00
20220815-681
Draw result
6101141
Draw time 2022-08-15 11:20:00
20220815-680
Draw result
7111069
Draw time 2022-08-15 11:19:00
20220815-679
Draw result
621198
Draw time 2022-08-15 11:18:00
20220815-678
Draw result
104685
Draw time 2022-08-15 11:17:00
20220815-677
Draw result
21683
Draw time 2022-08-15 11:16:00
20220815-676
Draw result
17238
Draw time 2022-08-15 11:15:00
20220815-675
Draw result
27839
Draw time 2022-08-15 11:14:00
20220815-674
Draw result
13296
Draw time 2022-08-15 11:13:00
20220815-673
Draw result
695311
Draw time 2022-08-15 11:12:00
20220815-672
Draw result
971182
Draw time 2022-08-15 11:11:00
20220815-671
Draw result
943117
Draw time 2022-08-15 11:10:00
20220815-670
Draw result
23958
Draw time 2022-08-15 11:09:00
20220815-669
Draw result
75892
Draw time 2022-08-15 11:08:00
20220815-668
Draw result
67895
Draw time 2022-08-15 11:07:00
20220815-667
Draw result
251710
Draw time 2022-08-15 11:06:00
20220815-666
Draw result
5106311
Draw time 2022-08-15 11:05:00
20220815-665
Draw result
1093115
Draw time 2022-08-15 11:04:00
20220815-664
Draw result
3104115
Draw time 2022-08-15 11:03:00
20220815-663
Draw result
59842
Draw time 2022-08-15 11:02:00
20220815-662
Draw result
86391
Draw time 2022-08-15 11:01:00
20220815-661
Draw result
611159
Draw time 2022-08-15 11:00:00
20220815-660
Draw result
79341

การดำเนินการของเกมส์