ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-21 04:29:00
20210921-269
Draw result
210598
Draw time 2021-09-21 04:28:00
20210921-268
Draw result
1041126
Draw time 2021-09-21 04:27:00
20210921-267
Draw result
1091115
Draw time 2021-09-21 04:26:00
20210921-266
Draw result
6810117
Draw time 2021-09-21 04:25:00
20210921-265
Draw result
462710
Draw time 2021-09-21 04:24:00
20210921-264
Draw result
692110
Draw time 2021-09-21 04:23:00
20210921-263
Draw result
267105
Draw time 2021-09-21 04:22:00
20210921-262
Draw result
4811610
Draw time 2021-09-21 04:21:00
20210921-261
Draw result
147611
Draw time 2021-09-21 04:20:00
20210921-260
Draw result
521039
Draw time 2021-09-21 04:19:00
20210921-259
Draw result
83162
Draw time 2021-09-21 04:18:00
20210921-258
Draw result
25417
Draw time 2021-09-21 04:17:00
20210921-257
Draw result
561037
Draw time 2021-09-21 04:16:00
20210921-256
Draw result
141069
Draw time 2021-09-21 04:15:00
20210921-255
Draw result
711025
Draw time 2021-09-21 04:14:00
20210921-254
Draw result
796105
Draw time 2021-09-21 04:13:00
20210921-253
Draw result
117251
Draw time 2021-09-21 04:12:00
20210921-252
Draw result
768102
Draw time 2021-09-21 04:11:00
20210921-251
Draw result
24765
Draw time 2021-09-21 04:10:00
20210921-250
Draw result
56148
Draw time 2021-09-21 04:09:00
20210921-249
Draw result
57198
Draw time 2021-09-21 04:08:00
20210921-248
Draw result
54193
Draw time 2021-09-21 04:07:00
20210921-247
Draw result
113862
Draw time 2021-09-21 04:06:00
20210921-246
Draw result
684112
Draw time 2021-09-21 04:05:00
20210921-245
Draw result
610492
Draw time 2021-09-21 04:04:00
20210921-244
Draw result
975112
Draw time 2021-09-21 04:03:00
20210921-243
Draw result
587101
Draw time 2021-09-21 04:02:00
20210921-242
Draw result
1011834
Draw time 2021-09-21 04:01:00
20210921-241
Draw result
76128
Draw time 2021-09-21 04:00:00
20210921-240
Draw result
789310

การดำเนินการของเกมส์