ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-21 03:45:00
20210921-45
Draw result
931711
Draw time 2021-09-21 03:40:00
20210921-44
Draw result
101296
Draw time 2021-09-21 03:35:00
20210921-43
Draw result
893511
Draw time 2021-09-21 03:30:00
20210921-42
Draw result
8111052
Draw time 2021-09-21 03:25:00
20210921-41
Draw result
724510
Draw time 2021-09-21 03:20:00
20210921-40
Draw result
79215
Draw time 2021-09-21 03:15:00
20210921-39
Draw result
14632
Draw time 2021-09-21 03:10:00
20210921-38
Draw result
786104
Draw time 2021-09-21 03:05:00
20210921-37
Draw result
69728
Draw time 2021-09-21 03:00:00
20210921-36
Draw result
35182

การดำเนินการของเกมส์