ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2020-11-25 18:25:00
20201125-221
Draw result
87349
Draw time 2020-11-25 18:20:00
20201125-220
Draw result
651134
Draw time 2020-11-25 18:15:00
20201125-219
Draw result
614103
Draw time 2020-11-25 18:10:00
20201125-218
Draw result
611235
Draw time 2020-11-25 18:05:00
20201125-217
Draw result
62851
Draw time 2020-11-25 18:00:00
20201125-216
Draw result
104593

การดำเนินการของเกมส์