ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-07-28 21:10:00
20210728-254
Draw result
72539
Draw time 2021-07-28 21:05:00
20210728-253
Draw result
541119
Draw time 2021-07-28 21:00:00
20210728-252
Draw result
101372

การดำเนินการของเกมส์