ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-10-22 23:35:00
20211022-283
Draw result
111586
Draw time 2021-10-22 23:30:00
20211022-282
Draw result
43275
Draw time 2021-10-22 23:25:00
20211022-281
Draw result
359111
Draw time 2021-10-22 23:20:00
20211022-280
Draw result
411916
Draw time 2021-10-22 23:15:00
20211022-279
Draw result
523107
Draw time 2021-10-22 23:10:00
20211022-278
Draw result
82573
Draw time 2021-10-22 23:05:00
20211022-277
Draw result
3981011
Draw time 2021-10-22 23:00:00
20211022-276
Draw result
65912

การดำเนินการของเกมส์