ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-01-26 00:00:00
20220125-288
Draw result
54912
Draw time 2022-01-26 00:30:00
20220126-6
Draw result
510918
Draw time 2022-01-26 00:25:00
20220126-5
Draw result
109261
Draw time 2022-01-26 00:20:00
20220126-4
Draw result
349107
Draw time 2022-01-26 00:15:00
20220126-3
Draw result
811296
Draw time 2022-01-26 00:10:00
20220126-2
Draw result
27491
Draw time 2022-01-26 00:05:00
20220126-1
Draw result
382101

การดำเนินการของเกมส์