ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-08-15 11:15:00
20220815-135
Draw result
628111
Draw time 2022-08-15 11:10:00
20220815-134
Draw result
865210
Draw time 2022-08-15 11:05:00
20220815-133
Draw result
111564
Draw time 2022-08-15 11:00:00
20220815-132
Draw result
169103

การดำเนินการของเกมส์