ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-10-22 23:07:00
20211022-1387
Draw result
73263
Draw time 2021-10-22 23:06:00
20211022-1386
Draw result
73039
Draw time 2021-10-22 23:05:00
20211022-1385
Draw result
73469
Draw time 2021-10-22 23:04:00
20211022-1384
Draw result
36140
Draw time 2021-10-22 23:03:00
20211022-1383
Draw result
78892
Draw time 2021-10-22 23:02:00
20211022-1382
Draw result
30406
Draw time 2021-10-22 23:01:00
20211022-1381
Draw result
68354
Draw time 2021-10-22 23:00:00
20211022-1380
Draw result
87819

การดำเนินการของเกมส์