ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2022-01-26 00:00:00
20220125-1440
Draw result
83817
Draw time 2022-01-26 00:08:00
20220126-8
Draw result
77691
Draw time 2022-01-26 00:07:00
20220126-7
Draw result
78740
Draw time 2022-01-26 00:06:00
20220126-6
Draw result
08001
Draw time 2022-01-26 00:05:00
20220126-5
Draw result
87952
Draw time 2022-01-26 00:04:00
20220126-4
Draw result
56274
Draw time 2022-01-26 00:03:00
20220126-3
Draw result
45987
Draw time 2022-01-26 00:02:00
20220126-2
Draw result
06712
Draw time 2022-01-26 00:01:00
20220126-1
Draw result
44917

การดำเนินการของเกมส์