ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-09-21 03:21:00
20210921-201
Draw result
90150
Draw time 2021-09-21 03:20:00
20210921-200
Draw result
78686
Draw time 2021-09-21 03:19:00
20210921-199
Draw result
71493
Draw time 2021-09-21 03:18:00
20210921-198
Draw result
66284
Draw time 2021-09-21 03:17:00
20210921-197
Draw result
28099
Draw time 2021-09-21 03:16:00
20210921-196
Draw result
13774
Draw time 2021-09-21 03:15:00
20210921-195
Draw result
15506
Draw time 2021-09-21 03:14:00
20210921-194
Draw result
26444
Draw time 2021-09-21 03:13:00
20210921-193
Draw result
19784
Draw time 2021-09-21 03:12:00
20210921-192
Draw result
08867
Draw time 2021-09-21 03:11:00
20210921-191
Draw result
81106
Draw time 2021-09-21 03:10:00
20210921-190
Draw result
44892
Draw time 2021-09-21 03:09:00
20210921-189
Draw result
91775
Draw time 2021-09-21 03:08:00
20210921-188
Draw result
81587
Draw time 2021-09-21 03:07:00
20210921-187
Draw result
74481
Draw time 2021-09-21 03:06:00
20210921-186
Draw result
41511
Draw time 2021-09-21 03:05:00
20210921-185
Draw result
48469
Draw time 2021-09-21 03:04:00
20210921-184
Draw result
27166
Draw time 2021-09-21 03:03:00
20210921-183
Draw result
50010
Draw time 2021-09-21 03:02:00
20210921-182
Draw result
48407
Draw time 2021-09-21 03:01:00
20210921-181
Draw result
29425
Draw time 2021-09-21 03:00:00
20210921-180
Draw result
67675

การดำเนินการของเกมส์