ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-12-08 13:37:00
20211208-817
Draw result
80661
Draw time 2021-12-08 13:36:00
20211208-816
Draw result
41018
Draw time 2021-12-08 13:35:00
20211208-815
Draw result
57859
Draw time 2021-12-08 13:34:00
20211208-814
Draw result
98178
Draw time 2021-12-08 13:33:00
20211208-813
Draw result
63697
Draw time 2021-12-08 13:32:00
20211208-812
Draw result
28202
Draw time 2021-12-08 13:31:00
20211208-811
Draw result
69424
Draw time 2021-12-08 13:30:00
20211208-810
Draw result
38725
Draw time 2021-12-08 13:29:00
20211208-809
Draw result
25560
Draw time 2021-12-08 13:28:00
20211208-808
Draw result
88957
Draw time 2021-12-08 13:27:00
20211208-807
Draw result
68392
Draw time 2021-12-08 13:26:00
20211208-806
Draw result
87448
Draw time 2021-12-08 13:25:00
20211208-805
Draw result
01067
Draw time 2021-12-08 13:24:00
20211208-804
Draw result
31276
Draw time 2021-12-08 13:23:00
20211208-803
Draw result
34121
Draw time 2021-12-08 13:22:00
20211208-802
Draw result
95684
Draw time 2021-12-08 13:21:00
20211208-801
Draw result
58834
Draw time 2021-12-08 13:20:00
20211208-800
Draw result
18332
Draw time 2021-12-08 13:19:00
20211208-799
Draw result
61302
Draw time 2021-12-08 13:18:00
20211208-798
Draw result
36572
Draw time 2021-12-08 13:17:00
20211208-797
Draw result
52840
Draw time 2021-12-08 13:16:00
20211208-796
Draw result
15038
Draw time 2021-12-08 13:15:00
20211208-795
Draw result
96081
Draw time 2021-12-08 13:14:00
20211208-794
Draw result
25869
Draw time 2021-12-08 13:13:00
20211208-793
Draw result
72689
Draw time 2021-12-08 13:12:00
20211208-792
Draw result
21105
Draw time 2021-12-08 13:11:00
20211208-791
Draw result
47687
Draw time 2021-12-08 13:10:00
20211208-790
Draw result
27422
Draw time 2021-12-08 13:09:00
20211208-789
Draw result
38269
Draw time 2021-12-08 13:08:00
20211208-788
Draw result
36144
Draw time 2021-12-08 13:07:00
20211208-787
Draw result
41126
Draw time 2021-12-08 13:06:00
20211208-786
Draw result
54425
Draw time 2021-12-08 13:05:00
20211208-785
Draw result
27870
Draw time 2021-12-08 13:04:00
20211208-784
Draw result
00561
Draw time 2021-12-08 13:03:00
20211208-783
Draw result
29791
Draw time 2021-12-08 13:02:00
20211208-782
Draw result
81440
Draw time 2021-12-08 13:01:00
20211208-781
Draw result
11754
Draw time 2021-12-08 13:00:00
20211208-780
Draw result
91919

การดำเนินการของเกมส์