ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2021-07-28 20:41:00
20210728-1241
Draw result
33930
Draw time 2021-07-28 20:40:00
20210728-1240
Draw result
23032
Draw time 2021-07-28 20:39:00
20210728-1239
Draw result
93916
Draw time 2021-07-28 20:38:00
20210728-1238
Draw result
06838
Draw time 2021-07-28 20:37:00
20210728-1237
Draw result
47553
Draw time 2021-07-28 20:36:00
20210728-1236
Draw result
12401
Draw time 2021-07-28 20:35:00
20210728-1235
Draw result
20144
Draw time 2021-07-28 20:34:00
20210728-1234
Draw result
08719
Draw time 2021-07-28 20:33:00
20210728-1233
Draw result
41384
Draw time 2021-07-28 20:32:00
20210728-1232
Draw result
04768
Draw time 2021-07-28 20:31:00
20210728-1231
Draw result
63897
Draw time 2021-07-28 20:30:00
20210728-1230
Draw result
02656
Draw time 2021-07-28 20:29:00
20210728-1229
Draw result
10078
Draw time 2021-07-28 20:28:00
20210728-1228
Draw result
91134
Draw time 2021-07-28 20:27:00
20210728-1227
Draw result
51275
Draw time 2021-07-28 20:26:00
20210728-1226
Draw result
92193
Draw time 2021-07-28 20:25:00
20210728-1225
Draw result
59064
Draw time 2021-07-28 20:24:00
20210728-1224
Draw result
38549
Draw time 2021-07-28 20:23:00
20210728-1223
Draw result
08359
Draw time 2021-07-28 20:22:00
20210728-1222
Draw result
11256
Draw time 2021-07-28 20:21:00
20210728-1221
Draw result
85768
Draw time 2021-07-28 20:20:00
20210728-1220
Draw result
18399
Draw time 2021-07-28 20:19:00
20210728-1219
Draw result
49052
Draw time 2021-07-28 20:18:00
20210728-1218
Draw result
37667
Draw time 2021-07-28 20:17:00
20210728-1217
Draw result
38837
Draw time 2021-07-28 20:16:00
20210728-1216
Draw result
35866
Draw time 2021-07-28 20:15:00
20210728-1215
Draw result
38477
Draw time 2021-07-28 20:14:00
20210728-1214
Draw result
49414
Draw time 2021-07-28 20:13:00
20210728-1213
Draw result
19762
Draw time 2021-07-28 20:12:00
20210728-1212
Draw result
90501
Draw time 2021-07-28 20:11:00
20210728-1211
Draw result
48656
Draw time 2021-07-28 20:10:00
20210728-1210
Draw result
18614
Draw time 2021-07-28 20:09:00
20210728-1209
Draw result
21714
Draw time 2021-07-28 20:08:00
20210728-1208
Draw result
10701
Draw time 2021-07-28 20:07:00
20210728-1207
Draw result
64828
Draw time 2021-07-28 20:06:00
20210728-1206
Draw result
49681
Draw time 2021-07-28 20:05:00
20210728-1205
Draw result
51419
Draw time 2021-07-28 20:04:00
20210728-1204
Draw result
74981
Draw time 2021-07-28 20:03:00
20210728-1203
Draw result
27408
Draw time 2021-07-28 20:02:00
20210728-1202
Draw result
89789
Draw time 2021-07-28 20:01:00
20210728-1201
Draw result
17768
Draw time 2021-07-28 20:00:00
20210728-1200
Draw result
71437

การดำเนินการของเกมส์